Zasady mityngu

Zasady mityngu grupy AA "Jutrzenka" w Łomży

  1. Mityng jest dobrowolnym spotkaniem alkoholików ich rodzin i przyjaciół, które ma pomóc każdemu z nas w powrocie do zdrowia.
  2. Podstawą działalności grupy jest Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików.
  3. Każdy, kto chce zabrać głos sygnalizuje to przez podniesienie ręki i jeśli nie ma innych chętnych mówi.
  4. Na mityngu mówimy o swoich doświadczeniach związanych z chorobą alkoholową i realizacją Programu 12 Kroków.
  5. W razie niezrozumienia wypowiedzi, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, po skończonej wypowiedzi można zadać pytanie. Osoba, do której skierowano pytanie nie ma obowiązku na nie odpowiadać w trakcie mityngu.
  6. Zgodnie z 7 Tradycją grupa utrzymuje się sama. Dobrowolne datki przeznaczone są na zakup literatury, funkcjonowanie grupy i wsparcie Wspólnoty AA.
  7. Na zakończenie spotkania głos zabierają: Skarbnik, Mandatariusz i Rzecznik.
  8. W przypadku, gdy któryś z uczestników obchodzi rocznicę trzeźwości ewentualny poczęstunek jest po zakończonym mityngu.

Zasady ustalone przez Sumienie Grupy w dniu 15 lipca 2015 r.