Mikołaj Gogol - Cytaty

Szczęśliwy ten, kto dostrzega swe błędy i stara się je bezustannie odszukiwać: taki człowiek osiągnie doskonałość.

Ideał dany jest człowiekowi po to, aby wyraźniej widział swą niedoskonałość.

Radę, którą dajesz drugiemu, zastosuj również do siebie.

Usprawiedliwianie się to brak ufności, że czas wszystko wyjaśni.

Nieszczęścia zsyłane są nam po to, abyśmy uważniej przyjrzeli się swemu życiu.

Szczęśliwy ten, kto godzi się z przeciwnościami, jakie zsyła mu los.

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.

Nikt nie jest w stanie zrozumieć nas choćby na tyle, na ile sami siebie rozumiemy.

Nie można powiedzieć człowiekowi: "nie postępujesz jak należy", nie wskazawszy mu równocześnie właściwej drogi.

Bez pomocy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego.