Drogowskazy

Wiktor Osiatyński - "Drogowskazy". Fragmenty wywiadów zawartych w książce.

Wiktor Osiatyński - Czy wraz ze zdrowieniem z alkoholizmu można odbudować w sobie duchowość?

Joseph C. Martin (duchowny) - po pierwsze musisz skutecznie wytrzeźwieć, czyli usunąć z życia alkohol. Po drugie, jako istota ludzka, która ma duszę czy ducha, czy umysł - tę nie fizyczną część istoty ludzkiej, jakkolwiek ją nazwiemy - masz dążyć do prawdy, do tego, by nie żyć w zakłamaniu. Człowiek dąży do prawdy o sobie samym i do prawdy, która jest Bogiem. Poszukiwanie Boga leży w naturze człowieka.

W.O. - Ale czy wystarczy wytrzeźwieć, by tę prawdę naleźć?

Czytaj więcej...

Paulo Coelho - Cytaty

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.

- Dlaczego mam zatem słuchać serca?
- Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdybyś udawał, że nie słyszysz, o czym mówi, nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać tego, co myśli o życiu i o świecie.

Czytaj więcej...

Albert Camus - Cytaty

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

Pragniemy, żeby miłość trwała, a wiemy, że nie trwa, choćby cudem miała trwać przez całe nasze życie, i tak urwie się w jakiejś chwili. Żadna istota, nawet najbardziej kochana, nigdy do nas nie należy. Na okrutnej ziemi, gdzie kochankowie umierają czasem rozdzieleni, a rodzą się zawsze z dala od siebie, absolutna komunia na cały czas życia jest niemożliwym żądaniem.

Czytaj więcej...

Antoine de Saint-Exupéry - Cytaty

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.

Doskonałość jest cnotą umarłych.

To co jest przyczyną twoich najgłębszych cierpień, jest zarazem źródłem twoich największych radości.

Czytaj więcej...