Dla wszystkich w AA

Co to jest AA?

Decyzja należy wyłącznie do Ciebie

Jeśli wydaje ci się, że masz kłopoty z piciem, albo jeśli twoje picie osiągnęło punkt, w którym zaczęło cię trochę martwić, to być może chciałbyś dowiedzieć się czegoś o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików i programie zdrowienia AA z alkoholizmu. Zapoznawszy się z tą broszurką, możesz uznać, że AA nie ma ci nic do zaoferowania. Nawet, jeśli rzeczywiście tak pomyślisz, proponujemy, abyś zachował w tej sprawie otwartość umysłu.

Czytaj więcej...

Czy potrzeba odwagi, aby przestać pić?

Czy nie uzbrojony człowiek, który wchodzi do bandyckiej meliny, musi być odważny? Czy wymaga odwagi, by po 30 latach inwalida odłożył laskę i zszedł bez pomocy po schodach? Czy potrzeba odwagi, aby powiedzieć najbliższym przyjaciołom: "Cierpię na chorobę, która może spowodować, że stanę się wyrzutkiem społeczeństwa"? 

Czytaj więcej...

Czym nie jest alkohol?

Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednią ideologię. Jak jest naprawdę?

ALKOHOL NIE JEST ŚRODKIEM POPRAWIAJĄCYM SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ

Wykonywane na niezmiernie czułej aparaturze badania psychometryczne wykazują, że nawet po niewielkich dawkach alkoholu (1g/kg ciężaru ciała) reakcje kierowców wydłużają się o 0,3-0,5 sek., podczas gdy czas prawidłowej reakcji u pełnosprawnego kierowcy mieści się na ogół w granicach 0,5 sek.

Czytaj więcej...

Dobrowolna niewola

Dlaczego sami dobrowolnie oddajemy się do niewoli z powodu różnych sytuacji psychospołecznych oraz środków uzależniających, po które początkowo sięgamy by być szczęśliwymi i wolnymi?

Odpowiedź jest prosta, a zarazem bardzo trudne jest postępowanie z osobami znajdującymi się w sidłach nałogu. Każdy z nas jest narażony na uzależnienie. Każdy z nas bez względu na wiek, inteligencję, pozycję społeczną może znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy sięgnie po narkotyk, alkohol, leki, jedzenie. Podejmujemy te działania by zmniejszyć napięcie nerwowe.

Czytaj więcej...