Dla wszystkich w AA

Nawrót - sygnały ostrzegawcze

Jest nadzieja.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę ze zdecydowanie destrukcyjnego charakteru choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu. Atakuje ona swą ofiarę ze wszystkich stron - atakuje ciało, umysł, uczucia i duszę. Jest to z natury swej choroba śmiertelna. Wiemy, że nie można jej wyleczyć, można jednak zatrzymać jej rozwój. W ciągu minionych 50 lat setki tysięcy alkoholików powstrzymało rozwój swojej choroby i podjęło życie szczęśliwe, efektywne, twórcze i trzeźwe.

Czytaj więcej...

Śmierć alkoholika

Czy śmierć alkoholika jest jedną z najgorszych?

Z pewnością jest to najgorsza droga do śmierci. A to dlatego, że ofiara alkoholizmu opuszczając ten świat jest całkowicie osamotniona. Człowiek taki, choć ma rodzinę i przyjaciół, czuje się rozpaczliwie samotny. Zatracił godność osobistą. Powiadają, że jeśli zabierze się człowiekowi jego godność, to znajdzie się on w próżni. Najbardziej bezsensownym wyzwoleniem z uzależnienia jest śmierć. Mniej ważne jest tu cierpiące ciało. To poczucie winy zabija alkoholika.

Czytaj więcej...

Świat alkoholika według prof. Osiatyńskiego

Jestem przykładem fiaska prewencji. I przykładem sukcesu człowieka, który pił i przestał.

Wiktor Osiatyński i Zbigniew Hołdys rozmawiają o alkoholowym nałogu

Zbigniew Hołdys: Jak długo pan nie pije?

Wiktor Osiatyński: 29 lat i miesiąc.

Zbigniew Hołdys: Ale dokładność.

Wiktor Osiatyński: Pamiętam dzień dokładnie, bo to są moje trzeźwe urodziny.

Czytaj więcej...

Trzeźwość i twórcze myślenie

Znany socjolog amerykański Norman K. Denzin, który zajmował się badaniami biograficznymi alkoholików, stwierdził, iż alkoholizm to "taki sposób istnienia na świecie, kiedy człowiek umieszcza alkohol pomiędzy sobą a światem, z którym musi się co dzień zmagać". Jeśli Denzin ma rację twierdząc, iż alkoholizm jest "chorobą istnienia w świecie", to trzeźwość można pojmować jako taki sposób istnienia, kiedy miedzy światem a moim istnieniem nie ma alkoholu, bądź innego środka uzależniającego.

Czytaj więcej...