Dla wszystkich w AA

Samorealizacja

Samorealizacja to stawanie się wszystkim, kim jesteśmy w stanie być.

  1. Obiektywne odbieranie rzeczywistości. Umiejętność patrzenia na siebie, ludzi i świat bez zniekształceń spowodowanych swoimi potrzebami, obawami i przekonaniami. Zdolność wykrywania fałszu i nieuczciwości oraz trafnego i wnikliwego oceniania ludzi. Osoby samorealizujące się dostrzegają ukryte i niejasne sprawy szybciej i poprawniej niż inni, ponieważ w swoich ocenach mniej ulegają lękom oraz własnym życzeniom i pragnieniom.

    Czytaj więcej...

Siła i magia Wspólnoty AA

Parę lat temu wylądowałem na miesiąc w Italii. Zacząłem szukać polskojęzycznego mityngu, ale nie znalazłem. Postanowiłem iść na typowo włoski. Znałem tylko kilka zwrotów po włosku. A mój kompanion, z którym tam pojechałem mówił biegle, ale poszedł załatwiać sprawy. Podwiózł mnie.

Wchodzę, siedzi ze 20 osób powiedziałem dzień dobry i słucham. Nic nie rozumiałem, ale zauważyłem że, coś mówię i zerkają na mnie. W końcu podniosłem rękę i opowiadam po Polsku chyba z 5 minut. Wszyscy patrzą na mnie i nie rozumieją raczej ani słowa, cisza była idealna. Ale słuchają.

Czytaj więcej...

Sponsorowanie w AA w Ameryce i w Polsce

Przez ostatnie 13 lat obserwuję rozwój AA w Polsce i staram się pomagać w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów między AA-owcami i profesjonalistami z Polski z AA-owcami i profesjonalistami z Ameryki. Mój udział w tych zdarzeniach uważam za wielki dar, jaki zawdzięczam mojej Sile Wyższej. Doceniam też pomoc, jaką sam w ten sposób osobiście uzyskuję.

Rozwój AA w Polsce może wprawić w zadziwienie. Prawdopodobnie w żadnym innym kraju poza USA wspólnota AA tak szybko się nie rozwijała jak w Polsce. Myślę, że indywidualizm i nieautorytarny styl Anonimowych Alkoholików jednakowo odpowiada Amerykanom i Polakom.

Czytaj więcej...

Stres

Źródłem stresu może być wiele czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jeśli nasze problemy wynikają z niedostatecznej ilości czasu i przeciążenia zajęciami warto przemyśleć swoją hierarchię wartości i zdecydować co ma być w naszym życiu najważniejsze. Wtedy będziemy mogli dokonać wyboru i mniej ważne sprawy odsunąć na drugi plan. Jeśli stresuje nas niemożność wykonania tego czego ktoś od nas oczekuje pogódźmy się z własnymi ograniczeniami. Z faktu że czegoś nie umiemy nie wynika że nie nadajemy się do niczego.

Czytaj więcej...