12 Obietnic AA

Czy są to obietnice przesadne? Uważamy że nie! Spełniały się one wśród nas. Czasami prędko - kiedy indziej powoli. Urzeczywistnią się one zawsze, niezawodnie, jeśli będziemy na ich rzecz pracować.

 1. Poznamy nową, nieznaną wolność i prawdziwe szczęście.
 2. Nie będziemy ani żałowali przeszłości, ani "zatrzaskiwali za nią drzwi" .
 3. Zrozumiemy i przyswoimy sobie treść pojęcia "Pogoda Ducha".
 4. Doświadczymy co znaczy "doznawać spokoju".
 5. Niezależnie od tego, jak głęboko dane było nam upaść, ujrzymy i zrozumiemy, że nasze doświadczenie może przynieść korzyść innym.
 6. Zniknie przykre uczucie bezużyteczności i ciągłe rozczulanie się nad sobą.
 7. Uwolnimy się od samolubstwa, znajdując w zamian zainteresowanie się sprawami naszych przyjaciół.
 8. Nasz egoizm rozpłynie się, opuści nas.
 9. Zmieni się nasze nastawienie do życia, zmienią się także nasze oczekiwania.
 10. Opuści nas strach przed ludźmi i obawa przed jutrem.
 11. Nauczymy się jak radzić sobie w życiu z sytuacjami, które przedtem doprowadzały nas do picia.
 12. Uświadomimy sobie nagle, że oto Bóg czyni dla nas to, czego sami nie moglibyśmy własnymi siłami nigdy zdziałać.