Pierwsze tłumaczenie programu AA przez Rajmunda z amerykańskiego oryginału (1977)

12 stopni

 1. Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, i że nie byliśmy zdolni kierować naszym życiem.
 2. Doszliśmy do przekonania, że potrzeba siły większej niż nasza własna, by przywrócić nam zdrowie duchowe .
 3. Postanowiliśmy zaufać i poddać się tej sile, gdziekolwiek ją dostrzegamy, każdy według własnego uznania. Dla jednego staje się nią zaufany człowiek - lekarz, dla innego idea, dla trzeciego jeden lub grono przyjaciół, dla innego Bóg.
 4. Przeprowadziliśmy szczerą i odważną analizę swego postępowania.
 5. Wyznaliśmy wobec siebie, a także wobec innych, prawdziwy charakter naszych błędów.
 6. Podjęliśmy decyzję, by z pomocą tej siły, do której się zwróciliśmy błędy te całkowicie usunąć.
 7. Z prostotą prosiliśmy o pomoc w tym przedsięwzięciu.
 8. Staraliśmy przypomnieć sobie wszystkich, którym wyrządziliśmy jakąś krzywdę.
 9. Wynagrodziliśmy te krzywdy, jak mogliśmy najlepiej i najdyskretniej.
 10. Nie przestawaliśmy bacznie śledzić samych siebie i gdy nam się zdarzyło popełnić błąd, przyznawaliśmy się do tego.
 11. Staraliśmy się jak najbardziej zacieśnić nasz kontakt z tymi, których sile i pomocy zaufaliśmy, przyjmując i realizując ich pomoc.
 12. Osiągnąwszy dzięki pracy nad sobą, według tych kolejnych stopni, jasny pogląd na nasz problem i równowagę wewnętrzną, próbowaliśmy stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, a także zgodni z nimi nieść pomoc innym alkoholikom.

Materiały te otrzymaliśmy od Henryka z Otwocka.