Dla wszystkich w AA

12 Obietnic AA

Czy są to obietnice przesadne? Uważamy że nie! Spełniały się one wśród nas. Czasami prędko - kiedy indziej powoli. Urzeczywistnią się one zawsze, niezawodnie, jeśli będziemy na ich rzecz pracować.

  1. Poznamy nową, nieznaną wolność i prawdziwe szczęście.
  2. Nie będziemy ani żałowali przeszłości, ani "zatrzaskiwali za nią drzwi"

    Czytaj więcej...

Bill W - Dlaczego Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest anonimowa?

Artykuł ten będzie można najwłaściwiej zrozumieć przypominając sobie Tradycje mówiące o anonimowości. Tradycja Jedenasta głosi:
"Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu;musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia, filmu". Tradycja Dwunasta stwierdza: "Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami".

Jak nigdy dotąd walka o władzę, znaczenie, bogactwo rozdziera naszą cywilizację, człowiek staje przeciwko człowiekowi, rodzina przeciwko rodzinie, grupa przeciwko grupie,naród przeciwko narodowi. Prawie wszyscy zaangażowani w tę zażartą rywalizację deklarują, że ich celem jest pokój i sprawiedliwość dla nich samych, ich bliźnich oraz ich narodów.

Czytaj więcej...

Bezsilna Armia

Jestem członkiem Bezsilnej Armii Świata.

Nie znam równie bezsilnej na Wschodzie ani na Zachodzie. Bezsilna Armia ma swoich ludzi wszędzie, nawet w parlamentach największych państw. Poznała świat sportu, kultury i nauki. Poznała świat biznesu i kryminału, ma jednak czyste ręce. Weszła do szkół i kościołów wszystkich wyznań. Poznała mass media i wiele rozdartych serc. Nie wtrąca się jednak do nikogo i niczego i nie obciąża budżetu żadnego kraju. Zdziwisz się, ale być może ma ukrytych sojuszników w Niebie. Czy Bezsilna Armia to najdłuższa loża masońska???

Czytaj więcej...