Dla ducha

O co nie zapyta cię Bóg?

W codziennym zabieganiu, pogoni za dobrami materialnymi, za powiększaniem konta odkładamy cenne busole, gubimy drogowskazy i rozmijamy się z wartościami, z którym się utożsamiamy. A przecież, gdy dobiegnie kres naszej wędrówki, gdy skończy się nasz pielgrzymi szlak, gdy staniemy przed obliczem Najwyższego, to Bóg nie zapyta:

  • jakie nauki dawałeś dzieciom, ale jakie przykłady;
  • ile modlitw odmówiłeś, ale ile dobra uczyniłeś dla drugich;
  • do ilu kościołów trafiłeś, ale do ilu serc;
  • jak długo klęczałeś, lecz kogo z klęczek podniosłeś;
  • jak duży masz dom, lecz ile osób w nim z życzliwością gościłeś;

Czytaj więcej...

Najpiękniejsze serce

Pewien młodzieniec chwalił się, że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się nim na rynku i zebrał się ogromny tłum by je podziwiać, bowiem było w swym kształcie perfekcyjne. Nie miało żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak krzyczał na cały głos że nikt nie ma piękniejszego serca od niego i wszyscy mu potakiwali bowiem jego serce było idealne.

Czytaj więcej...

Moralność

Moralność - zespół ocen i norm, wzorców postępowania i ideałów osobowych, mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami a grupami społecznymi; całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy społecznej, oceniany według jakiegoś społecznie funkcjonującego systemu ocen i norm moralnych. Jest to po prostu sposób postępowania i poglądy na postępowanie.

Czytaj więcej...

Modlitwa komandora

Panie Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że starzeję się i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nałogu myślenia, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Czytaj więcej...