Trudności do pokonania

Trudno biednemu człowiekowi być szlachetnym.

Trudno jest dumnemu człowiekowi uczyć się Drogi ku Oświeceniu.

Trudno jest dążyć do Oświecenia za cenę poświęcenia się.

Trudno jest utrzymać czystość umysłu wbrew skłonnościom ciała.

Trudno jest nie pożądać rzeczy pięknych i powabnych.

Trudno jest silnemu człowiekowi nie wykorzystywać swej siły dla zaspokojenia pragnień.

Trudno jest znieść zniewagę bez gniewu.

Trudno jest zachować niewinność, gdy pokusa pojawi się niespodziewanie.

Trudno jest oddać się szerokim i gruntownym studiom.

Trudno jest nie pogardzać początkującym.

Trudno jest zachować pokorę.

Trudno jest znaleźć dobrych przyjaciół.

Trudno jest wytrzymać dyscyplinę, której wymaga osiągnięcie Oświecenia.

Trudno jest zachować spokój w obliczu zewnętrznych warunków i okoliczności.

Trudno jest nauczać ludzi stosownie do ich zdolności.

Trudno jest zachować spokój umysłu.

Trudno jest nie dyskutować o prawdzie i fałszu.

Trudno jest znaleźć dobrą metodę i nauczyć się jej.