Życzenia

Życzę ci, abyś miał człowieka,
który cię nie sprzeda nawet wtedy,
gdy będzie mógł dobrze na tym zarobić.

Abyś mógł spokojnie iść obok niego
nie bojąc się, że cię zepchnie z drogi.
Abyś mógł go puścić spokojnie przed sobą,
wiedząc, że ci nie zatarasuje przejścia.
Abyś mógł go zostawić poza sobą
bez strachu, ze ci wbije nóż w plecy.

Abyś miał człowieka,
który za tę lojalność wobec ciebie
nie zagarnie ci twojej wolności,
twojego czasu - ciebie samego.
Życzę ci, żebyś nie sprzedał swojego przyjaciela,
nawet wtedy,
gdy będziesz mógł na tym dobrze zarobić.
Abyś mu nie tarasował drogi,
abyś mu nie wbił noża w plecy
abyś za tę lojalność wobec niego
nie zażądał wyłącznego miejsca w jego życiu,
w jego myślach, w jego czasie.
Abyś go nie chciał zagarnąć dla siebie,
jako swoją własność.

(M. Maliński)