Wymiar 24

Kiedyś miałem marzenia
Dziś mam tylko jeden dzień.
Kiedyś nie sprzyjał mi los,
Dziś pozostały wspomnienia.

Kiedyś starałem się być ludzki,
Dziś stałem się człowiekiem.
Kiedyś dotknąłem dna,
Dziś idę morza brzegiem.

Kiedyś nad sobą płakałem,
Dziś witam dzień z nadzieją.
Kiedyś wódkę łzami zaprawiałem
Dziś od Boga cud trzeźwości dostałem.

Dwadzieścia cztery godziny mi trzeba,
Twego wsparcia Przyjacielu.
Pogody ducha w każdej chwili
I już Cię o więcej nie proszę Panie,
... może jeszcze tylko,
Abyś dodał mi sił
Na kolejne 24 godziny

(Henryk)