O nas

Grupa "Jutrzenka" powstała w dniu 16 listopada 2005 roku w Łomży z inicjatywy Henryka. W tym dniu odbył się pierwszy mityng, w którym wzięło udział 5 osób.

Ustaliliśmy, że nasza grupa będzie się spotykać w każdą środę o godzinie 18:00. Mitingi otwarte będą odbywać się w zależności od potrzeb.

Przez ten czas mieliśmy kilka uroczystości. Trzy osoby obchodziły swoje rocznice życia w trzeźwości ale pierwsze na tej grupie. Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, poczęstunek odbywał się po mitingu. Spotkania odbywały się w "Łomżyńskim Stowarzyszeniu Zdrowie i Trzeźwość" przy ul. Rybaki 3.

Większość uczestników naszej grupy brała udział w remontowaniu pomieszczeń Stowarzyszenia i nadszedł czas, że mogliśmy z nich korzystać. Dzięki temu byliśmy naprawdę niezależni, nie ograniczał nas również czas i mityng trwał do chwili wypowiedzenia się wszystkich chętnych.

W mityngach brali udział ludzie, którzy mieli za sobą od kilku miesięcy trzeźwego życia do kilkunastu lat. Dawało to możliwość wymiany doświadczeń, z których wszyscy korzystali.

W dniu 22 kwietnia 2009 roku grupa zawiesiła swoją działalność.

6 października 2010 - po 530 dniach przerwy, reaktywujemy "Jutrzenkę". Czas i miejsce spotkań pozostają bez zmian.

Rzecznik: Andrzej
Skarbnik: Stefan

7 listopada 2010 - przystąpiliśmy do Intergrupy AA "Narew" w Ostrołęce. To było nasze pierwsze spotkanie z Intergrupą.

Mandatariusz: Henryk

Z dniem 6 grudnia 2010 utworzyliśmy punkt informacyjny w Domu Parafialnym przy ul. Wąskiej 93.

Dyżury pełnimy w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18:00 - 20:00. Utworzyliśmy służbę "Pierwszego sponsora", którą pełnił Henryk. Jest to służba, której celem jest zaopiekowanie się nowicjuszem. Rotacyjnie pełniliśmy dyżury telefoniczne.

webadmin: Andrzej

9 stycznia 2013 - inwentura grupy. Poszczególne służby będą pełnić:

  • służba Rzecznika - Henryk
  • służba Mandatariusza - Jarek
  • służba Skarbnika - Łukasz
  • służba telefoniczna - Łukasz
  • służba pierwszego sponsora - Andrzej

15 maja 2013 - mityng spikerski. Spiker: Henryk z Otwocka

12 czerwca 2013 - podjęliśmy decyzję o zmianie godziny rozpoczęcia mityngu. Teraz nasze spotkania rozpoczynają się o godzinie 18:15.

26 czerwca 2013 - mityng spikerski. Spiker: Janusz z Mrągowa.

10 lipca 2013 - mityng spikerski. Spiker: Robert z Otwocka.

1 stycznia 2014 - zmiana miejsca spotkań; nowy adres to Dworna 13.

15 stycznia 2014 - Rzecznikiem zostaje Teresa.

11 luty 2015 - Rzecznikiem zostaje Przemek a Skarbnikiem Henryk.

17 czerwca 2015 - mityng spikerski. Spiker Sławek z Ostrołęki.

15 lipca 2015 - Sumienie grupy podjęło decyzję, że wszystkie mityngi mają formułę otwartą. Zmieniono również zasady.